Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!


Bij verwondingen of spoedeisende klachten (niet levensbedreigend) kunt u ons bereiken via het nummer 0115-491769 en toetst u nummer 1 (dit is onze spoedlijn).