Assistentie en praktijkondersteuning

Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.


U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • herhaalrecepten
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • reizigersadvisering en vaccinaties
  • zwachtelen en tapen


Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur

Om de werkdruk te kunnen spreiden en efficiënt te kunnen werken kunt u bij de assistenten alleen op vaste tijden en op afspraak terecht: Tussen 11.00 - 12.00 uur en tussen 14.00 - 16.00 uur; voor injecties, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen en voor chronische wondzorg, stikstof / wratten aanstippen.

 

POH- praktijk ondersteuner huisarts

Dagmar is in de praktijk werkzaam als praktijkondersteuner. Zij houdt spreekuur voor de chronisch zieke patiënten. Hieronder vallen de controles voor Diabetes Mellitus, astma/ COPD en hoge bloeddruk(CVRM) en ouderenzorg. Met de praktijkondersteuning is het voor huisartsen mogelijk extra menskracht in het zetten in de praktijk. De praktijkondersteuner is speciaal opgeleid om een deel van de gedelegeerde werkzaamheden van de huisarts uit te voeren. De praktijkondersteuner is bevoegd zelfstandig te beslissen en te werken, uiteraard onder de verantwoordelijkheid van en in regelmatig overleg met de huisarts. Zij werkt volgens landelijk bepaalde richtlijnen en protocollen. De praktijkondersteuner begeleidt patiënten bij het omgaan met chronische aandoeningen. Zij voert controles uit en geeft u persoonlijke begeleiding en ondersteuning om uw ziekte goed onder controle te krijgen of te houden. De huisarts is de hoofdbehandelaar en blijft eindverantwoordelijk voor uw zorg.  

 

POH - GGZ

Natascha is in de praktijk werkzaam als POH-GGZ. POH-GGZ betreft zorginhoudelijke ondersteuning aan patiënten met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De praktijkondersteuner GGZ is speciaal opgeleid om een deel van de gedelegeerde werkzaamheden van de huisarts uit te voeren. De behandeling valt onder eerste lijnszorg , net als huisartsenzorg wordt dit volledig vergoed door uw zorgverzekering. Afspraken kunt u maken na verwijzing door de huisarts , POH of diabetesverpleegkundige.